Nabycie akcji przez osobę spokrewnioną z Członkiem Rady Nadzorczej.
29 listopada 2007
 17:20,

RB 102/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłych w dniach 27.11.2007 i 28.11.2007 nabyła 27 850 akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 3,02 zł.