Nabycie akcji przez Członków Rady Nadzorczej.
6 marca 2007
 23:03,

RB 17/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku § 3 pkt 1 oraz pkt 2 podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 5 marca 2007 roku, że dwóch Członków Rady Nadzorczej ELKOP S.A. nabyło akcje emitenta.
W wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 28.02.2007 jeden z członków Rady Nadzorczej nabył 2 475 sztuk ELKOP S.A. , po średniej cenie 31,75 zł.
Drugi z Członków Rady Nadzorczej w ramach sesji zwykłych w dniach 28.02.2007 i 01.03.2007 nabył 4 700 szt akcji ELKOP S.A., po średniej cenie 34,46 zł.
Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili się z prośbą o nieujawnianie danych osobowych.