Nabycie akcji przez Członka Zarządu.
21 czerwca 2007
 11:04,

RB 41/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 18.06.2007 roku Członek Zarządu Emitenta dokonał kupna 5000 szt akcji z prawem poboru po cenie 3,11 zł.
Osoba zarządzająca prosiła o nie ujawnianie danych osobowych.