Nabycie akcji przez Członka Zarządu.
29 listopada 2007
 17:21,

RB 103/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że Członek Zarządu Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w dniu 28.11.2007 roku nabył 14 000 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,25 zł.