Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
11 marca 2010
 20:50,

RB 10/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11.03.2010 roku , że w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Patrowicz nabył w dniu 04.03.2010 roku 128 000 000 akcje Spółki PE ELKOP SA po cenie 0,0172 zł (1,72 gr) .
Łączna liczba akcji spółki PE ELKOP S.A. posiadanych przez Pana Mariusza Patrowicza przed dokonaniem transakcji w dniu 04.03.2010 roku wynosiła 42 677 557 szt i stanowita 2,42 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji zakupu w dniu 04.03.2010 roku Pan Mariusz Patrowicz posiada łącznie 170 677 557 szt akcji PE ELKOP SA co stanowi 9,66 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgomadzeniu Spółki.