Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
28 listopada 2007
 17:19,

RB 101/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że Członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 27.11.2007 roku nabył 27 000 akcji Emitenta , po cenie 3,00 zł.