Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
9 marca 2007
 23:10,

RB 22/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. pdaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 marca 2007 roku,że Pan Piotr Zalitacz -czlonek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych nabył w dniach 02.03.-07.03.2007 r. 1700 akcji spółki ELKOP S.A. , z czego:

1/. 02.03.2007 -176 akcji w cenie 47,70 zł,224 akcje w cenie 47,79 zł.

2/. 07.03.2007-25 akcji w cenie 48,79 zł,90 akcji w cenie 48,80 zł,80 akcji w cenie 48,83 zł,30 akcji w cenie 48,88 zł,90 akcji w cenie 48,90 zł,250 akcji w cenie 48,99 zł,735 akcji w cenie 49,00 zł.

Przed tą transakcją posiadał 35 000 akcji ELKOP S.A. co stanowilo 8,19 % kapitału zakładowego i głosów na WZA.
Po tej transakcji posiada 36 700 akcji emitenta co stanowi 8,59 % kapitału zakładowego i daje prawo do 8,59 % głosów na WZA.