Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
17 stycznia 2007
 20:17,

RB 8/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 16 stycznia 2007 roku, że Pan Piotr Zalitacz-Członek Rady Nadzorczej w dniu 21 grudnia 2006 roku nabył 300 szt akcji spółki ELKOP po cenie 24,45 PLN.
Według wiedzy emitenta Pan Piotr Zalitacz na dzień 16 stycznia posiadał 35 000 szt akcji ELKOP S.A. co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki ( emitent informował o obecnym stanie posiadania akcji przez Pana Piotra Zalitacza również raportem bieżącym nr 7/2007).