Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
13 grudnia 2006
 18:49,

RB 69/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, ze w dniu 13 grudnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Zalitacza , czlonka Rady Nadzorczej Spółki ,że w wyniku transakcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach sesji zwykłych nabył w dniach 23.11-11.12.2006 r. 1 900 szt akcji emitenta, z czego:
-23.11.06 kupno 200 szt akcji po cenie 32,00 zł,
-24.11.06 kupno 7 szt akcji po cenie 30,51 zł,
-28.11.06 kupno 3 szt akcji po cenie 20,10 zł,
-30.11.06 kupno 15 szt akcji po cenie 27,30zł,
-05.12.06 kupno 4 szt akcji po cenie 32,00 zł,
-07.12.06 kupno 71szt akcji po cenie 27,90 zł,
-07.12.06 kupno 130 szt akcji po cenie 28,00 zł,
-07.12.06 kupno 10 szt akcji po cenie 28,03 zł,
-07.12.06 kupno 10 szt akcji po cenie 28,29 zł,
-07.12.06 kupno 308 szt akcji po cenie 28,50 zł,
-07.12.06 kupno 42 szt akcji po cenie 28,60 zł,
-08.12.06 kupno 606 szt akcji po cenie 28,00 zł,
-08.12.06 kupno 194 szt akcji po cenie 28,50 zł,
-08.12.06 kupno 100 szt akcji po cenie 28,60 zł,
-08.12.06 kupno 189 szt akcji po cenie 28,80 zł,
-11.12.06 kupno 11 szt akcji po cenie 28,60 zł
Przed transakcją posiadał 43 800 szt akcji ELKOP S.A. co stanowiło 10,25 % kapitału zakładowego i dawało prawo do 10,25 % głosów na WZA.
Po tej transakcji posiada 45 700 szt akcji ELKOP S.A. co stanowi 10,70 % kapitału zakładowego i daje prawo do 10,70 % głosów na WZA.