Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
10 listopada 2006
 16:19,

UNI-PL 54/2006

Zarząd ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10 listopada 2006 roku , że Pan Piotr Zalitacz będący członkiem Rady Nadzorczej ELKOP SA w dniach 07.11.2006 – 09.11.2006 roku nabył 1.100 sztuk akcji spółki ELKOP SA . Przed transakcją posiadał 42.700 szt akcji co stanowiło 10 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA. Po transakcji posiada 43.800 szt akcji co stanowi 10,25 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.