Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
27 września 2006
 17:37,

UNI-PL 40/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku, że Pan Bartosz Boszko będący członkiem Rady Nadzorczej ELKOP S.A. w dniu 26 września 2006 roku nabył 1594 szt akcji PEPW ELKOP S.A. i obecnie posiada 19 000 szt akcji co stanowi 4,45 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.Przed transakcją Pan Bartosz Boszko posiadał 17 406 szt akcji co stanowiło 4,08 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.