Nabycie akcji PE ELKOP SA przez Prezesa Zarządu.
24 marca 2009
 23:15,

RB 23/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 24.03.2009 roku , że w dniach 20.01.2009 – 10.02.2009 roku w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Prezes Zarządu Pani Gabriela Derecka nabyła 487 461 akcji Elkop S.A. po cenie 0,01 zł. i 226 230 akcji Elkop S.A. po cenie 0,02 zł. oraz w dniu 23.03.2009 r. nabyła w transakcji pozagiełdowej 20 000 000 akcji Elkop S.A. po cenie 0,01 zł.
Przed transakcjami posiadała 1 357 887 akcji Elkop S.A.
Po dokonaniu transakcji posiada 22 071 578 akcji Elkop S.A.

Jednocześnie Prezes Zarządu informuje, że zamierza kupować akcje spółki Elkop S.A.