Nabycie akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej.
23 marca 2009
 23:13,

RB 22/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.03.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej nabył w dniu 17.03.2009 roku 625 173 akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,01 PLN.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie jego nazwiska.