Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
13 października 2014
 17:19,

Raport bieżący nr 62/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.10.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia, Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 06.10.2014 roku, nabył 20.086 akcji Emitenta, po cenie 1,93 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniu 06.10.2014 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 20.086 akcji Emitenta po średniej cenie 1,93 złotych za każdą akcję.