Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2 lipca 2015
 18:30,

Raport bieżący nr 30/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.07.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 10.06.2015 roku, nabył 2.560 akcji Emitenta, po cenie 1,43 zł za 1 akcję,
– w dniu 11.06.2015 roku, nabył 413 akcji Emitenta, po cenie 1,43 zł za 1 akcję,
– w dniu 15.06.2015 roku, nabył 4.000 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 16.06.2015 roku, nabył 617 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 18.06.2015 roku, nabył 1.800 akcji Emitenta, po cenie 1,40 zł za 1 akcję,
– w dniu 19.06.2015 roku, nabył 597 akcji Emitenta, po cenie 1,40 zł za 1 akcję,
– w dniu 29.06.2015 roku, nabył 200 akcji Emitenta, po cenie 1,36 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 10.06.2015 r. do dnia 29.06.2015 r. podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 10.187 akcji Emitenta po średniej cenie 1,43 złotych za każdą akcję.