Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
9 czerwca 2015
 19:39,

Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 29.05.2015 roku, nabył 4.100 akcji Emitenta, po cenie 1,40 zł za 1 akcję,
– w dniu 01.06.2015 roku, nabył 2.440 akcji Emitenta, po cenie 1,46 zł za 1 akcję,
– w dniu 02.06.2015 roku, nabył 500 akcji Emitenta, po cenie 1,50 zł za 1 akcję,
– w dniu 03.06.2015 roku, nabył 2.100 akcji Emitenta, po cenie 1,42 zł za 1 akcję,
– w dniu 05.06.2015 roku, nabył 2.000 akcji Emitenta, po cenie 1,41 zł za 1 akcję,
– w dniu 08.06.2015 roku, nabył 3.277 akcji Emitenta, po cenie 1,41 zł za 1 akcję,
– w dniu 09.06.2015 roku, nabył 220 akcji Emitenta, po cenie 1,43 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 29.05.2015 r. do dnia 09.06.2015 r. podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 14.637 akcji Emitenta po średniej cenie 1,42 złotych za każdą akcję.