Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
27 maja 2015
 20:22,

Raport bieżący nr 20/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 21.05.2015 roku, nabył 2.097 akcji Emitenta, po cenie 1,30 zł za 1 akcję,
– w dniu 22.05.2015 roku, nabył 949 akcji Emitenta, po cenie 1,36 zł za 1 akcję,
– w dniu 27.05.2015 roku, nabył 18.700 akcji Emitenta, po cenie 1,31 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 21.05.2015 r. do dnia 27.05.2015 r. podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 21.746 akcji Emitenta po średniej cenie 1,31 złotych za każdą akcję.