Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
20 maja 2015
 19:51,

Raport bieżący nr 18/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.05.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 30.03.2015 roku, nabył 190 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 18.05.2015 roku, nabył 5.960 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
– w dniu 19.05.2015 roku, nabył 3.011 akcji Emitenta, po cenie 1,33 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 30.03.2015 r. do dnia 19.05.2015 r. podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 9.161 akcji Emitenta po średniej cenie 1,29 złotych za każdą akcję.