Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
22 stycznia 2015
 20:22,

Raport bieżący nr 2/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 07.01.2015 roku, nabył 230 akcji Emitenta, po cenie 1,50 zł za 1 akcję,
– w dniu 08.01.2015 roku, nabył 200 akcji Emitenta, po cenie 1,50 zł za 1 akcję,
– w dniu 09.01.2015 roku, nabył 204 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 12.01.2015 roku, nabył 300 akcji Emitenta, po cenie 1,44 zł za 1 akcję,
– w dniu 14.01.2015 roku, nabył 555 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 15.01.2015 roku, nabył 668 akcji Emitenta, po cenie 1,44 zł za 1 akcję,
– w dniu 19.01.2015 roku, nabył 250 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 20.01.2015 roku, nabył 608 akcji Emitenta, po cenie 1,47 zł za 1 akcję,
– w dniu 21.01.2015 roku, nabył 2.951 akcji Emitenta, po cenie 1,41 zł za 1 akcję,
– w dniu 22.01.2015 roku, nabył 9.406 akcji Emitenta, po cenie 1,38 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 07.01.2015 r. do dnia 22.01.2015 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 15.372 akcji Emitenta po średniej cenie 1,40 złotych za każdą akcję.