Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
1 grudnia 2014
 18:40,

Raport bieżący nr 92/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu
art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:

– w dniu 20.11.2014 roku, nabył 860 akcji Emitenta, po cenie 1,64 zł za 1 akcję,
– w dniu 21.11.2014 roku, nabył 2.602 akcji Emitenta, po cenie 1,60 zł za 1 akcję,
– w dniu 24.11.2014 roku, nabył 2.605 akcji Emitenta, po cenie 1,60 zł za 1 akcję,
– w dniu 26.11.2014 roku, nabył 2.050 akcji Emitenta, po cenie 1,59 zł za 1 akcję,
– w dniu 27.11.2014 roku, nabył 1.363 akcji Emitenta, po cenie 1,58 zł za 1 akcję,
– w dniu 01.12.2014 roku, nabył 1.054 akcji Emitenta, po cenie 1,61 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 20.11.2014 r. do dnia 01.12.2014 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 10.534 akcji Emitenta po średniej cenie 1,60 złotych za każdą akcję.