Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
20 listopada 2014
 15:28,

Raport bieżący nr 88/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.11.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 06.11.2014 roku, nabył 4.758 akcji Emitenta, po cenie 1,85 zł za 1 akcję,
– w dniu 14.11.2014 roku, nabył 4.125 akcji Emitenta, po cenie 1,65 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 06.11.2014 r. do dnia 14.11.2014 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 8.883 akcji Emitenta po średniej cenie 1,76 złotych za każdą akcję.