Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
24 czerwca 2014
 09:10,

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
1) w dniu 16.06.2014 r. nabył 3.000 akcji Emitenta, po cenie 1,24 zł za 1 akcję,
2) w dniu 17.06.2014 r. nabył 4.871 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,
3) w dniu 18.06.2014 r. nabył 2.788 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
4) w dniu 20.06.2014 r. nabył 5.224 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
5) w dniu 23.06.2014 r. nabył 3.633 akcji Emitenta, po cenie 1,28 zł za 1 akcję,
6) w dniu 24.06.2014 r. nabył 15.560 akcji Emitenta, po cenie 1,30 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w okresie od dnia 16.06.2014 r. do dnia 24.06.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 35.076 akcji Emitenta po średniej cenie 1,28 złotych za każdą akcję.