Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
26 maja 2014
 06:42,

RB 29/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.05.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
– w dniu 14.05.2014 r. nabył 1.896 akcji Emitenta, po cenie 1,23 zł za 1 akcję,
– w dniu 15.05.2014 r. nabył 1.612 akcji Emitenta, po cenie 1,20 zł za 1 akcję,
– w dniu 22.05.2014 r. nabył 10.917 akcji Emitenta, po cenie 1,22 zł za 1 akcję,
– w dniu 23.05.2014 r. nabył 2.153 akcji Emitenta, po cenie 1,22 zł za 1 akcję,
– w dniu 26.05.2014 r. nabył 10.025 akcji Emitenta, po cenie 1,23 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w okresie od dnia 14.05.2014 r. do dnia 26.05.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 26.603 akcji Emitenta po średniej cenie 1,22 złotych za każdą akcję.