Nabycie Akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
28 kwietnia 2014
 07:24,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
– w dniu 25.04.2014 r. nabył 10.599 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,
– w dniu 28.04.2014 r. nabył 15.273 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w okresie od dnia 25.04.2014 r. do dnia 28.04.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 25 872 akcji Emitenta w cenie 1,25 złotych za każdą akcję.