Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2 września 2014
 17:23,

Raport bieżący nr 53/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu
art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
1. W dniu 29.08.2014 roku – nabył 77.228 akcji Emitenta, po cenie 1,54 zł za 1 akcję.
2. W dniu 01.09.2014 roku – nabył 94.473 akcji Emitenta, po cenie 1,90 zł za 1 akcję.
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
od dnia 29.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 171.701 akcji Emitenta po średniej cenie 1,74 złotych za każdą akcję.