Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
28 sierpnia 2014
 22:25,

Raport bieżący nr 51/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył w dniu 28.08.2014 r. 207.625 akcji Emitenta, po cenie 1,41 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w dniu 28.08.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 207.625 akcji Emitenta po średniej cenie 1,41 złotych za każdą akcję.