Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
17 lipca 2014
 08:10,

RB 44/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.07.2014 r., do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia, Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
1) w dniu 04.07.2014 r. nabył 2.486 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
2) w dniu 10.07.2014 r. nabył 5.412 akcji Emitenta, po cenie 1,28 zł za 1 akcję,
3) w dniu 14.07.2014 r. nabył 839 akcji Emitenta, po cenie 1,28 zł za 1 akcję,
4) w dniu 15.07.2014 r. nabył 11.011 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,
5) w dniu 17.07.2014 r. nabył 19.972 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w okresie od dnia 04.07.2014 r. do dnia 17.07.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 39.720 akcji Emitenta po średniej cenie 1,26 złotych za każdą akcję.