Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2 lipca 2014
 11:05,

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
1) w dniu 25.06.2014 r. nabył 9.137 akcji Emitenta, po cenie 1,27 zł za 1 akcję,
2) w dniu 30.06.2014 r. nabył 12.303 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
3) w dniu 01.07.2014 r. nabył 551 akcji Emitenta, po cenie 1,29 zł za 1 akcję,
4) w dniu 02.07.2014 r. nabył 16.115 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w okresie od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.07.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 38.106 akcji Emitenta po średniej cenie 1,27 złotych za każdą akcję.