Nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
25 marca 2014
 08:10,

RB 17/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza o nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 79 335 akcji Emitenta w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym.
Zawiadamiająca poinformowała, że w dniach od 20.03.2014r. do dnia 25.03.2014 r. w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabyła 79 335 akcji, która to ilość stanowi 0,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 79 335 głosów stanowiących 0,52% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca poinformowała, że przed nabyciem akcji o których mowa powyżej posiadała 11.130.206 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 73,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 11.130.206 głosów stanowiących 73,50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 11.209.541 akcji Elkop S.A., która to ilość stanowi 74,02% udziału w kapitale zakładowym Elkop S.A. oraz uprawnia do oddania 11.209.541 głosów stanowiących 74,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.