Nabycie akcji Emitenta
25 marca 2014
 08:09,

RB 15/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
– w dniu 20.03.2014 r. nabył 46 635 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję,
– w dniu 21.03.2014 r. nabył 23 781 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję,
– w dniu 25.03.2014 r. nabył 8 919 akcji Emitenta, po cenie 1,24 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w okresie od dnia 20.03.2014 r. do dnia 25.03.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 79 335 akcji Emitenta w cenie od 1,24 złotych do 1,26 złotych za każdą akcję.