Nabycie akcji.
12 września 2006
 17:25,

UNI-PL 32/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną 12 września br , że Pani Małgorzata Rybak-Pierzyńska nabyła w dniu 11 .09.2006 roku 11.130 szt. akcji a w dniu 12.09.2006 roku – 1.710 szt. akcji spółki PEPW ELKOP SA .
Przed tymi transakcjami posiadała 8.661 szt akcji spółki ELKOP SA co stanowiło 2,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZA. Po zakupie posiada 21.501 szt. akcji PEPW ELKOP SA co stanowi 5,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZA.