Nabycie akcji.
7 września 2006
 17:19,

UNI-PL 28/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 września 2006 roku, że Pan Krzysztof Konopka po sesji 6 września 2006 roku posiada 21 451 akcji PEPW ELKOP S.A., które stanowią 5,02 % kapitału zakładowego i dają prawo do 5,02 % na WZA spółki.