Nabycie akcji.
7 września 2006
 17:18,

UNI-PL 27/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 września 2006 roku, że Pan Piotr Zalitacz i Pan Radosław Olszewski w dniu 4 września 2006 roku rozwiązali porozumienie akcjonariuszy.
Po rozwiązaniu porozumienia Pan Piotr Zalitacz dokupił 5 601 szt akcji PEPW ELKOP S.A. Po tej transakcji Pan Piotr Zalitacz posiada 42 700 szt akcji PEPW ELKOP S.A. , które stanowią 10 % kapitału zakładowego i dają prawo do 10 % głosów na WZA spółki.