Nabycie akcji.
1 września 2006
 20:18,

UNI-PL 22/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informacje otrzymane w dniu 31 sierpnia 2006 roku oraz 1 września 2006 roku, że Pan Piotr Zalitacz oraz Pan Radosław Olszewski działając w porozumieniu w dniu 30.08.2006 roku nabyli 29 600 sztuk akcji PEPW ELKOP S.A., które stanowią 6,93 % kapitału zakładowego i dają prawo do 6,93 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.Przed tą transakcją Porozumienie akcjonariuszy nie posiadało akcji Spółki ELKOP.W dniu 31.08.2006 roku nabyli 13 100 sztuk akcji firmy ELKOP S.A.
Po tych transakcjach Porozumienie akcjonariuszy posiada 42 700 sztuk akcji , które stanowią 10 % kapitału zakładowego i dają prawo do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.