Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji i głosów na ZWZA.
26 czerwca 2009
 23:36,

RB-W 31/2009

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZA PE ELKOP SA w dniu 26 czerwca 2009 roku.
W ZWZA uczestniczyło 24 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 412 013 419 akcji co stanowiło 23,3 % kapitału akcyjnego Emitenta (lista w załączonym pliku).

Załączniki: