Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji i głosów na NWZA.
29 grudnia 2009
 08:12,

RB-W 47/2009

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na NWZA PE ELKOP SA w dniu 28 grudnia 2009 roku.
W NWZA uczestniczyło 23 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 489 920 453 akcji co stanowiło 27,73 % kapitału akcyjnego Emitenta (lista w załączonym pliku).

Załączniki: