Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 roku.
15 maja 2009
 23:25,

RB-W 24/2009

PE ELKOP w załączeniu przesyła korektę części opisowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2009 roku dotyczącą wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.

Załączniki: