Korekta raportu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta, w zakresie nadanej raportowi numeracji
4 stycznia 2017
 16:08,

Raport bieżący nr 1/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta oznaczonego numerem 27/2016.

Emitent niniejszym dokonuje korekty nadanej temu raportowi numeracji. Emitent nieprawidłowo oznaczył raport z dnia 03.01.2017 r. numerem 27/2016. Prawidłową numeracją jest 1/2017.

W pozostałym zakresie raport z dnia 03.01.2017 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu