Korekta raportu z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta w zakresie nadanej raportowi numeracji
5 maja 2017
 17:05,

Raport bieżący nr 38/2017

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta.

Emitent informuje, że omyłkowo nadał korygowanemu raportowi z dnia 02.05.2017 r. numerację 37/2017. Emitent informuje, że raport ten prawidłowo powinien zostać oznaczony numerem 38/2017.

W pozostałym zakresie treść raportu z dnia 02.05.2017 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu