Korekta raportu RB3/2008
11 kwietnia 2008
 20:33,

RB 3/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 8 stycznia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 21.12.2007 roku pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.
Przedmiot umowy: Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty nowej emisji akcji serii C Emitenta realizowanej w trybie prawa poboru, nowej emisji akcji Emitenta z wyłączeniem prawa poboru serii D oraz wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym-GPW w Warszawie S.A.