Korekta raportu RB30/2008
11 kwietnia 2008
 20:30,

RB 30/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 27 marca 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a JUNISOFTEX Sp. z o.o z Gliwic.
Przedmiotem umowy jest:
-udzielenie Licencji na korzystanie z systemu Perfect-Ekspert (PE SQL),
-wdrożenie przedsięwzięcia informatycznego oraz organizacyjno-technicznego polegającego na zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu systemu Perfect-Ekspert SQL (PE SQL),
-usługi doradztwa organizacyjno-technicznego oraz nadzór autorski nad prawidłowym wdrożeniem systemu.
Termin zakończenia wdrożenia:15.11.2008 rok.
Wartość umowy:
-wartość podstawowej opłaty licencyjnej -41 700 PLN
-wartość wykonania modelu systemu – 15 700 PLN plus koszty delegacji
-wartość opłat z tytułu wdrożenia- 32 600 PLN plus koszty delegacji
-wartość miesięcznej opłaty licencyjnej-1 360 PLN