Korekta raportu nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r., w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki
17 stycznia 2017
 19:18,

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r.

W wyniku omyłki technicznej do raportu nr 7/2017 opublikowanego przez Emitenta w dniu 17.01.2017 r. załączony został błędny plik zawierający Statut Spółki.

Niniejszym Emitent dokonując korekty wyżej wymienionego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu