Korekta raportu nr 14/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorcze Emitenta – uzupełnienie
22 marca 2012
 12:55,

RB 14/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że niniejszym dokonuje uzupełnienia treści raportu nr 14/2012 z dnia 02.03.2012r. w zakresie szczegółowych danych dotyczących nowo powołanego mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 01.03.2012r. Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza

Pan Mariusz Patrowicz lat 46 posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1989 prowadzi firmę prywatną .
W 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A , zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania a charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem , między innymi z rynku głównego Warszawskiej GPW.Do 2011 roku pełnił w Investment Friends S.A funkcję Prezesa Zarządu.Obecnie jest w niej Dyrektorem Generalnym .
W 2007 roku Mariusz Patrowicz założył Spółkę Holiday Planet S.A ( obecnie Urlopy.pl S.A) , działającą w branży turystycznej , w której przez 2 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu .W roku 2008 dzięki jego staraniom Holiday Planet S.A zadebiutowała na rynku NEW CONNECT Warszawskiej GPW.
Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w Spółki notowane na “Warszawskim parkiecie” m.in. FON S.A , ATLANTIS S.A , ELKOP S.A , FON ECOLOGY S.A , ATLANTIS ENERGY S.A , URLOPY.PL S.A , STARK DEVELOPMENT S.A i wiele innych , pełniąc w nich równocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Z sukcesem inwestuje w Spółki z poza rynku publicznego .
Pan Mariusz Patrowicz jest Członkiem Busines Centre Club.

Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.