Korekta raportu bieżącego ESPI nr 16/2024 z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki
19 czerwca 2024
 18:26,

Raport bieżący nr 18/2024

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 16/2024 z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki.

Emitent informuje, że omyłkowo w treści raportu znalazła się informacja o wysokości oprocentowania pożyczki z dnia 13.06.2024 r. na poziomie 1,073% w skali roku gdy prawidłowa informacja o wysokości oprocentowania pożyczki to 6,94% w skali roku.

Było:
“Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,073 % w skali roku.”

Jest:
“Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6,94 % w skali roku.”

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu