Korekta do raportu rocznego SAR 2006 rok.
11 kwietnia 2007
 23:28,

RB 30/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu rocznego za 2006 rok.
W części Wybrane dane finansowe, pozycja Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów w 2005 roku wyniosła 5 343 tys.zł a podano – 5 343 tys.zł.