Korekta do raportu RB2/2008
11 kwietnia 2008
 20:36,

RB 2/2008

Korekta raporu dotyczy uzupełnienia terminu przekazania rozszerzenego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku.

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2008 roku:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr ):
– IV kwartał 2007 roku – 28.02.2008 r.,
– I kwartał 2008 roku – 14.05.2008 r.,
– II kwartał 2008 roku – 13.08.2008 r.,
– III kwartał 2008 roku – 14.11.2008 r.

2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr ) za I półrocze 2008 roku-zawierający skrócone sprawozdanie finansowe w dniu 26.09.2008 r.

3.Jednostkowy raport roczny (R ) za 2007 rok w dniu 18.03.2008 r. oraz skonsolidowany raport roczny (RS) za 2007 rok – w 04.04.2008 r.