Korekta do raportu nr 41/07.
22 czerwca 2007
 11:05,

RB 41/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 41/2007.
W raporcie podano ,że Członek Zarządu Emitenta dokonał zakupu 5 000 szt akcji z prawem poboru po cenie 3,11 zł.a powinno być,że Członek Zarządu Emitenta nabył 5 000 Praw Poboru Akcji Serii B po cenie 3,11 zł.