Korekta do raportu bieżącego nr 96/2007.
23 listopada 2007
 17:14,

RB 96/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 96/2007.
W treści raportu Emitent podał,że Członek Zarządu w dniu 15.11.07 i 16.11.07 nabył 22 700 szt akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,34 zł.
Treść poprawna:Członek Zarządu w dniu 15.11.07 i 16.11.07 zbył 22 700 akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 3,34 zł.