Korekta do raportu bieżącego nr 43/2006.
11 października 2006
 18:22,

UNI-PL 44/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP podaje do publicznej wiadomości ,że w raporcie bieżącym nr 43/2006 dotyczącym porządku obrad NWZA w punkcie 10 ppkt 2 podano błędną informację odnośnie emisji akcji serii C.Prawidłowa treść punktu 10 ppkt 2 powinna brzmieć:
“emisję serii C o wartości od 10 000 000 do 100 000 000 szt akcji po cenie rynkowej lecz nie niższej niż 0,45 zł za akcję po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku 1:13 lub proporcjonalnie, jeżeli uchwała w sprawie podziału nie zostanie podjęta.”
W załączeniu poprawiony porządek obrad.

Załączniki: