Korekta do raportu bieżącego nr 3/2007.
12 lutego 2007
 22:54,

RB 3/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 3/2007.W treści raportu Emitent podał,że spółka Elektrownie Wiatrowe S.A. z siedzibą w Pieńkowie jest spółką zależną, a powinno być -spółką stowarzyszoną.